in

Kinderdagverblijf wordt honderden euro’s duurder in 2019!

Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro’s meer kwijt te zijn. Doordat één pedagogisch medewerker voortaan een baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. Dat becijferde de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, komen vanaf 1 januari strengere eisen voor baby’s. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier 0-jarigen tegelijkertijd zorgen, maar voor maximaal drie.

LEES OOK!
Moeder laat viespeuk die zich aan haar kind vergreep gaan in ruil voor zwijggeld

,,Het klinkt onschuldig en sympathiek, maar we moeten aan een kaartenhuis van rekenformules voldoen qua ruimte voor de kinderen en aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Trek er één kaart uit en het huis zakt in elkaar,’’ verklaart Erik Vlutters, directeur van De Kleine Wereld.

Uit een rapport van kinderopvangonderzoeker Ed Buitenhek blijkt dat de kosten voor dagverblijven met ruim 7 procent stijgen. Met name de kleine locaties voelen de veranderingen in de portemonnee.

LEES OOK!
'Man die vrouw doodstak vermoordde in 1994 al iemand’

Als de berekeningen van de kinderdagverblijven bewaarheid worden, gaat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar. ,,Terwijl het ministerie bij de invoering van deze maatregelen altijd heeft gezegd dat ouders niet meer gaan betalen

leeuwen grijpen opnieuw reiger in artis

Roxeanne Hazes: ‘André en ik hebben géén ruzie!’