in

VVD: ’Werken loont bijna niet’

Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 25 euro meer over dan een Amsterdams gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten.

Tot die conclusie komt VVD-raadslid Claire Martens, die twee gezinnen vergeleek.

Het eerste gezin (twee ouders, één kind van 4 jaar oud) dat niet werkt heeft recht op bijstand. Op jaarbasis is dit 17.664 euro. De zorgtoeslag betreft 2304 euro per jaar. De kinderbijslag voor hun kind is op jaarbasis 886 euro. Naast de kinderbijslag ontvangt deze familie een kindgebonden budget van 1164 euro per jaar. De totale inkomsten van het gezin bedragen 22.018 euro (netto) per jaar.

Het gezin woont in een sociale huurwoning en betaalt hiervoor maandelijks 650 euro. De huurtoeslag bedraagt maandelijks 341 euro, waardoor de woonlasten neerkomen op 309 euro per maand en 3708 op jaarbasis. De afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen worden (tezamen jaarlijks 642 euro) kwijtgescholden door de gemeente. Omdat beide ouders niet werken zijn zij geen geld kwijt aan kinderopvang. Het bijstandsgezin houdt jaarlijks 18.310 euro en maandelijks 1525 euro over voor overige vaste lasten (zoals verzekeringen) en levensonderhoud.

Lees ook  Heel slecht nieuws over Badr Hari

Toeslagen
In gezin twee verdienen beide ouders het minimumloon (1495 netto per persoon per maand). Het gezin verdient netto gezamenlijk 35.880 euro en krijgt jaarlijks 886 euro aan kinderbijslag. Dit huishouden krijgt geen huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag. De totale netto inkomsten van de familie komen daarmee uit op 36.766 euro per jaar.

Omdat zij geen recht hebben op een sociale huurwoning wordt een woning voor 1000 euro per maand (jaarlijks 12.000) gehuurd. Het gezin ontvangt geen huurtoeslag. De afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen betreffen jaarlijks 642 euro. Deze worden niet kwijtgescholden. Omdat beide ouders werken gaat hun kind vijf dagen naar de kinderopvang, de kosten hiervoor zijn maandelijks 2166 euro, waarvan de toeslag op basis van hun verzamelinkomen, 1614 bedraagt. Dat komt uit op 552 euro per maand. Er wordt tien maanden per jaar gebruik gemaakt van de kinderopvang, waardoor de totale kosten op jaarbasis uitkomen op 5520 euro. De totale lasten voor dit gezin bedragen jaarlijks 18.162 euro. Het werkende stel houdt jaarlijks 18.604 euro en maandelijks 1550 euro over voor overige vaste lasten (zoals verzekeringen) en levensonderhoud.

Lees ook  Vrouw is 35 jaar lang bedlegerig en heeft constant pijn. Dan ontdekt de familie eindelijk de afschuwelijke reden hiervoor

Martens stelt vragen aan het college. „Als je tot de conclusie moet komen dat je door hard te werken letterlijk maar een paar euro’s meer overhoudt dan een gezin dat niet werkt, is dat niet rechtvaardig.”

Moeder Maria (41) en dochter Tatiana (16) vermist in bos

’Arrogantie brak drugsatleet Roelf B. op’