in

Bewoners woonzorgcentra mogen bezoek krijgen van 1 persoon

Mensen in woonzorgcentra mogen voortaan bezoek ontvangen van één persoon. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) meegedeeld na de Nationale Veiligheidsraad. Maar koepelorganisatie Zorgnet-Icuro reageert verbaasd en adviseert haar woonzorgcentra de richtlijn niet op te volgen.

De bezoeker moet volgens de regels van de Nationale Veiligheidsraad vooraf aangemeld zijn, mag twee weken niet ziek geweest zijn, en het moet ook altijd dezelfde persoon zijn.

De versoepelde regel van het bezoek van één persoon geldt ook voor instellingen voor personen met een handicap, voor wie alleen woont en voor wie immobiel is.

Maar minister Wouter Beke, verantwoordelijk voor de Vlaamse rusthuizen, zegt dat het niet evident wordt de maatregel uit te rollen.

Hij stelt daarom voor om de beslissing rond het toegelaten bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen “uit te stellen en goed voor te bereiden”, zegt hij op Twitter.

Het “bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg.

Te belangrijk om snel-snel te doen”, tweette Beke. Nochtans is de Vlaamse regering via minister-president Jan Jambon (N-VA) vertegenwoordigd in de Nationale Veiligheidsraad, waar de beslissing vanavond pas werd genomen.

Beke begrijpt dat het in deze omstandigheden belangrijk is om een goed evenwicht tussen welzijn en volksgezondheid na te streven.

Hij wijst ook op de eenzaamheid die voor veel rusthuisbewoners zwaar doorweegt. Maar de minister beseft ook dat het geen gemakkelijk uit te voeren maatregel wordt, “dit wordt een huzarenopdracht”.

“Onbegrijpelijke beslissing”
Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro reageerde eerder vanavond in een persbericht vol ongeloof op de nieuwe richtlijn. “Wij gaan onze woonzorgcentra adviseren deze richtlijn niet te volgen”, zegt ze.

“Dit zal de meest kwetsbaren nog kwetsbaarder maken”, klinkt het. De maatregel om de woonzorgcentra vorige maand als eerste te sluiten, was “moeilijk, maar noodzakelijk”.

Lees ook  Kendall Jenner pakt eerste zonnestraaltjes in miniscule bikini

“Ondanks de lockdown ontstonden in de afgelopen weken in steeds meer woonzorgcentra besmettingshaarden. Het virus blijkt veel besmettelijker dan gedacht en komt binnen via het personeel.”

Nu de woonzorgcentra, hoe beperkt ook, terug openen voor bezoek, is dan ook onbegrijpelijk, zegt Zorgnet-Icuro. “Vorige week was voor de woonzorgcentra een bijzonder moeilijke week.

Na aandringen besliste de overheid om systematisch te gaan testen in een eerste groep van 85 woonzorgcentra. Vandaag werden daarvan de eerste resultaten bekend gemaakt.

Daaruit blijkt dat 20 procent van de bewoners positief test en 16 procent van het personeel. Bovendien blijkt dat 13 procent van de positief geteste personeelsleden totaal geen symptomen vertoont.

De woonzorgcentra proberen nu uit alle macht om besmette bewoners te isoleren van de niet-besmette bewoners, en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers en families zijn ongerust en angstig over hoe de situatie verder zal evolueren.”

”De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven”
– Zorgnet-Icuro

“Dit voelt als een kaakslag”
“En nu blijkt plots, na de bijeenkomst van de Veiligheidsraad, dat er opnieuw bezoek zal worden toegelaten.

Voor de directies van de woonzorgcentra voelt het als een kaakslag, na alle problemen van de afgelopen week. Wij vragen ons sterk af hoe het al zwaar overbelaste personeel dat in de praktijk in goede banen zal kunnen leiden. Hoe zullen de nodige beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden?”

Zorgnet-Icuro is van oordeel dat de maatregel dan ook “véél te vroeg komt”. “Uiteraard begrijpen wij dat bewoners al weken geïsoleerd zitten en snakken naar contact.

Maar dit is een fundamentele afweging van volksgezondheid. De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven.”

Lees ook  ‘Verdachte aanslag Istanbul gespot in Nederland’ Winkelcentrum Passage AFGESLOTEN!

Zorgnet-Icuro betreurt het tot slot “ten zeerste dat deze maatregel niet werd afgestemd met de sector, met zij die het elke dag moeten waarmaken in de voorzieningen.

Wij zullen onze leden-woonzorgcentra dan ook adviseren deze maatregel niet toe te passen en – tot de situatie gestabiliseerd is – geen bezoek toe te laten.”

Vlozo: “Zal leiden tot totale chaos”
Deze beslissing is zonder enig overleg met de sector tot stand gekomen en zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra”, stelt ook Vlozo in een mededeling. Vlozo adviseert haar leden om voorlopig geen gevolg te geven aan de richtlijn.

“Net als de andere koepelorganisaties maakt Vlozo deel uit van de taskforce om de crisis in de Vlaamse ouderenvoorzieningen het hoofd te bieden.

Deze beslissing werd op geen enkele wijze besproken in deze taskforce noch in enig ander overlegorgaan”, betreuren Uytterschaut en De Schaepmeester.

Vlozo vraagt daarom dringend overleg met zowel de federale als de Vlaamse regering over deze richtlijn. In afwachting adviseert Vlozo haar leden om geen verder gevolg te geven aan deze richtlijn.

Opnieuw bezoek toelaten in de woonzorgcentra is “niet realistisch en onuitvoerbaar”, zegt ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

“Als koepel van de publieke zorgvoorzieningen ziet de VVSG niet in hoe we dit in de praktijk kunnen organiseren. Onverantwoord en onbegrijpelijk”, zegt algemeen directeur Kris Snijkers op Twitter.

“Compleet onaanvaardbaar”, voegt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast toe. “Dit is niet het moment voor het personeel om dit erbij te nemen.”

Wie op bezoek komt, zou men bijvoorbeeld moeten monitoren. “Men is zich compleet niet bewust wat gaande is in de woonzorgcentra”, klinkt het ook.

Selma Omari laat je met open ogen achter met deze doorzichtige broek!

Jerry en Frances dat meer dan 50 jaar was gehuwd, overlijdt aan coronavirus – vielen in slaap in elkaars handen